Házirend

Házirend

 

1. A Magyar Mozgókép Fesztivál (a továbbiakban: rendezvény) 2022.06.09. és 06.12. napja között kerül megrendezésre a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. szervezésében (a továbbiakban: szervező) az alábbi helyszíneken:  

 

Veszprém, Hangvilla Multifunkcionális Közösségi Tér, Veszprém, Brusznyai Árpád u. 2,

Veszprém, Expresszó Veszprém, Brusznyai Árpád u. 2,

Veszprém, Latinovits-Bujtor Játékszín, Veszprém, Iskola u. 2

Veszprém, Agóra Veszprém Kulturális Központ, Veszprém, Táborállás park, Táborállás tér 1.

Veszprém, Históriakert Veszprém, Fenyves u. 15

Veszprém, Filmio Fröccsterasz, Veszprém, Óváros téri rendezvényhelyszín

Balatonalmádi, Wesselényi Strand rendezvényhelyszín  

Balatonfüred, Tagore sétány rendezvényhelyszín

Balatonfüred, Balaton Mozi, Balatonfüred, Horváth Mihály u. 64.

 

2. A rendezvény látogatója a rendezvény területén való tartózkodás során köteles a jelen házirendben („Házirend”) foglaltakat betartani. A rendezvény területére történő belépéssel, illetve az ott tartózkodással elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a Házirend feltételeit.

 

3. A Házirend valamennyi látogató által megismerhető módon, jól láthatóan kifüggesztésre kerül, továbbá a rendezvény honlapján is elérhető:  https://mozgokepfesztival.hu

 

4. A szervezők a rendezvény és a vetítések vonatkozásában fenntartják a programváltoztatás jogát, különösen, de nem kizárólagosan a hatályos járványügyi rendelkezésekre és az ehhez kapcsolódó esetleges korlátozásokra tekintettel.  

 

Minden rendezvény érvényes jegy vagy bérlet bemutatásával látogatható. Kivételt képeznek ez alól a 2022.06.10. és 2022.06.11-én a veszprémi Óváros téren megrendezett rendezvények, mindkét napon 18:00 óráig, amelyek ingyenesen, belépőjegy nélkül látogathatóak.  

5. A belépésre jogosító dokumentumot a látogató köteles magánál tartani a rendezvény ideje alatt, és a szervező kérésére köteles azt bemutatni.  A kedvezményezetti jegyek érvényesítéséhez a rendezvényre belépéskor az arra jogosító dokumentumot be kell mutatni a szervező részére.

 

6. A rendezvény elmaradása esetén a szervezők visszatérítik a kapcsolódó műsorszámra vásárolt jegy teljes összegét.

 

7. Minden vetítésnél érkezési sorrendben történik – a hatályos járványügyi szabályoknak megfelelően - a nézőtér feltöltése, kivéve azokat a rendezvények, ahol a jegyek, illetve bérletek meghatározott helyekre szólnak (Hangvilla, Agóra, Latinovits-Bujtor Játékszín, Balaton Mozi).

 

8. 18 éven aluliakat nem áll módunkban kiszolgálni alkoholtartalmú itallal.  

 

9. A vetítések helyszínein csak és kizárólag a helyszínen létesített vendéglátóipari egységekben vásárolt éltelek és italok – ide nem értve víz - fogyaszthatók.

 

10. A rendezvényen 3 év alatti gyermekek kizárólag a gyermekprogramokon vehetnek részt, még szülői felügyelettel is.  A gyerekprogramok mind a honlapon, mind a programfüzetben fel vannak tüntetve.  A rendezvény vetítésein a filmek korhatár besorolását is be kell tartaniuk a résztvevőknek, amelyek szintén fel vannak tüntetve a honlapon és a programfüzetben.

 

11. Azon személyeket, akik a vetítéseket vagy a vendégeket nem megfelelő viselkedéssel (pl. hangoskodás, agresszív viselkedés), illetve bármilyen egyéb módon (rendezetlen, piszkos vagy hiányos ruházat, ittas vagy egyéb bódult állapot, hangoskodás, rendbontás, kéregetés stb.) megzavarják, a rendezvény munkatársai az épület/moziterem/szabadtéri helyszín azonnali elhagyására szólíthatják fel. Amennyiben a rendzavaró személy a felszólítás ellenére sem viselkedik a Házirendnek megfelelő módon, úgy a szervezőknek jogában áll a rendvédelmi szervek segítségét igénybe venni és a rendbontó résztvevőt a helyszínről eltávolítani.

 

12. A rendezvény területén tilos engedély nélkül bármilyen kereskedelmi, áruforgalmi (árusítás stb), illetve promóciós (termékek, szórólapok osztogatása, kihelyezése) tevékenységet folytatni.

 

13. A szabadtéri és a beltéri vetítések teljes területén tilos a dohányzás!

 

14. A rendezvény területére kerékpárt, illetve egyéb nem gépi és gépi meghajtású járművet behozni tilos.

 

15. A kijelölt menekülési útvonalakat szabadon kell hagyni!

 

16. A rendezvény vetítései alatt szigorúan tilos a kép- és/vagy hangrögzítő eszközök használata (fényképezőgép, kamera, telefon, diktafon stb.) A mozitermekben a filmek képének és hangjának bárminemű rögzítése jogsértő, és büntető -, illetve polgári jogi következményeket von maga után.

 

17. A vetítések alatt a mobiltelefon használata tilos! A tiltás megszegőit a rendezvény munkatársai a vetítés azonnali elhagyására szólíthatják fel.

 

18. A vetítések helyszíneire házi- és egyéb állatot bevinni tilos. A jelen pont alól kivételt képez a speciális segítő kutya.

 

19. A rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében a szervezők fenntartják a jogot arra, hogy a rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozzák. Így különösen tilos a rendezvény területére kábítószert, pirotechnikai eszközt, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, továbbá lőfegyvert, kést, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkor hatályos jogszabályban – jelenleg a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni. Továbbá tilos azon tárgyakat bevinni a rendezvény helyszíneire, amelyek a többi látogatóban félelmet, riadalmat kelthetnek, vagy amelyek a többi látogató szórakozását más okból zavarhatja, korlátozhatja.

 

20. A rendezvény területére bevitt, illetve ott elveszett, elhagyott értéktárgyakért nem vállalunk felelősséget. A látogatót egy másik látogató magatartása vagy tevékenysége miatt ért bármilyen kárért vagy sérelemért a rendezvény rendezőit felelősség nem terheli.

 

21. A Házirendben és a Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány egyéb közzétett szabályzataiban nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

 

22. A látogatók a rendezvényre történő belepéssel mint ráutaló megatartással megerősítik, hogy az elmúlt 14 (tizennégy) napban nem érintkeztek valószínűsített vagy megerősített új koronavírussal fertőzött személlyel; valamint nincs olyan légúti fertőző betegségre utaló tünetük (pl. láz, száraz köhögés, nehézlégzés, vagy hirtelen kezdetű szaglásvesztés, ízérzés hiánya vagy ízérzés zavara), amely miatt a koronavírussal történő megfertőződés gyanúja felmerülhet és ezzel más személyek egészségét veszélyeztetnék.

 

23. A rendezvény szervezői fenntartják a jogot, hogy a hatályos járványügyi előírásoknak megfelelően járjanak el a látogatók rendezvényre történő beléptetésekor és a látogatók nézőtérre történő leültetésekor. A rendezők kötelezővé tehetik a rendezvényen történő részvétel ideje alatt a maszk viselését.  

 

24. Azokat a látogatókat, illetve résztvevőket, akik az ajánlott és a hatályos járványügyi szabályokat nem vagy nem megfelelően tartják be, a rendezők távozásra szólíthatják fel.

 

25. A házirend be nem tartása a rendezvényről való kizárást vonja maga után.

 

 

Kellemes időtöltést és jó szórakozást kívánunk!

Veszprém, 2022. április 29.

_____________________________

Veszprém-Balaton 2023 Zrt.

képv.: Markovits Aliz